Jäsen 360° analysoi väestön arvomaailman sinun alueellasi ja auttaa sinua työssäsi. Ihmisten kohtaamisessa. 360°-analyysi kuvaa tarkasti kaikkien suomalaisten aikuisikäisten arvoja, elämäntapaa ja hengellisyyttä.

Autamme suunnittelemaan toimintaasi ja kohtaamaan seurakuntasi monet erilaiset jäsenet – aidosti, konkreettisesti ja puhuttelevasti. Yhdistämme paikallisen osaamisesi Jäsen 360° -tietoon ja kollegoidesi löytämiin hyviin käytäntöihin.

Ihminen360° sopii jokaiselle yhteisölle ja yritykselle, joka haluaa saada arvokkaita kohtaamisia – tavoittaa oikeita ihmisiä, joita viesti puhuttelee ja koskettaa.

Työskentelemme kanssasi ja olemme henkilökohtaisena apunasi. »

Jäsenet haluavat yllättyä ja kokea seurakunnan positiivisena.

Jäsen 360° on työkalu suunnittelun ja arkityön kehittämiseen. Jäsenlähtöisyys merkitsee, että koko toiminta suunnitellaan alusta asti niin, että sillä on kaikupohjaa alueen väestössä.

Jäsen 360° sopii sinulle, joka haluat tietää, kenelle tärkeää työtään teetkään.

Tärkeintä on, että työssä yhdistyvät oma sanoma ja jäsenten elämäntapa.

Jäsen 360° pohjaa näkemyksensä jäsentietoon. Me autamme ryhmittelemään asiakkaasi heille olennaisten tekijöiden perusteella: mikä heidät sitouttaa ja mikä puhuttelee.

Lue blogeja »

Hyväkään työn suunnittelu ei auta, jos samaan aikaan ei osata luopua vanhasta kalenterin täyttävästä tekemisestä.

Jäsen 360° -työkalu on keino hahmottaa tarkasti, mikä työ kohtaa jäsenen parhaiten. Tiedon avulla luomme palveluja, joilla jäsen tuntee tulleensa kohdatuksi ja mistä voimme luopua.

  1. Aloita jäsenen todellisesta tarpeesta.
  2. Mieti viestintää heti -ei vasta viimeiseksi.
  3. Unohda työalojen rajat, mutta usko ammattitaitoon

Jäsen 360° kertoo alueesi väestöstä erilaiset elämäntavat, asenneilmaston sekä suhteen kirkkoon, seurakuntaan ja uskoon.

Kun suunnittelemme seurakuntatyön jäsenen elämää palvelevaksi, sinun työsi helpottuu. Uusi tapa suunnitella vahvistaa jäsenyyden merkitystä. Autamme organisoimaan työn ja kohtaamaan seurakuntasi monet erilaiset jäsenet – konkreettisesti ja puhuttelevasti.

Opastamme, kuinka saat parhaan hyödyn Jäsen 360° -palvelusta.
Jäsen 360° -palveluista voit valita erilaisia koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia oman tarpeesi mukaan. Räätälöimme tilaisuuksien sisällön sekä toimintatavat vastaamaan kunkin seurakunnan tilannetta.

Valmennukset »

Johdon valmennukset ja henkilöstökoulutukset perehdyttävät johdon, luottamushenkilöt ja työntekijät alueen jäsennäkymään sekä jäsentiedon hyödyntämismahdollisuuksiin omassa työssä.

Määrittelemme tiedon keskeisimmät käyttötarkoitukset sekä Jäsen 360° -toiminnan tavoitteet. Laadimme yhdessä johtamisen tavoitteet niin strategiselle, arkijohtamisen kuin seurakuntatyön arjen kehittämisen tasoille.

Varmistamme johdon sitoutumisen jäsentiedolla johtamiseen. Motivoimme ja koulutamme henkilöstöä käyttämään tietoa omassa työssä. Osallistamme koko työyhteisön lähestymään jäsenyyden teemaa siten, että seurakunta voisi palvella jatkossakin seurakuntalaisia.

Henkilöstökoulutukset opastavat jäsentiedon hyödyntämiseen, käytännönläheisellä tavalla. Tilaisuudet ovat luonteeltaan osallistavia ja tarjoavat myös mahdollisuuden keskustella jäsenajattelun teemoista laajemmin.

“Jäsenyyden vahvistaminen on kaikkien työntekijöiden oikeus”

Kaikki Jäsen 360 -työskentely tähtää jäsenten kohtaamiseen.

Jäsenyystiimin työskentely on ohjattu valmennusprosessi, jonka aikana jäsentiedon määrätietoinen hyödyntäminen juurtuu pysyväksi osaksi seurakunnan toimintaa. Jäsenyystiimityöskentely on tiivis ja intensiivinen vaihe, joka haastaa seurakunnan pohtimaan omaa toimintaansa suhteessa sen jäseniin. Jäsenyystiimi koostuu joukosta työntekijöitä, jotka sitoutuvat työskentelemään pitkäjänteisesti jäsenyyteen liittyvien kysymysten äärellä.

Tyypillisiä jäsenyystiimin työpajojen aiheita ovat

  1. Yhteisen tavoitteen ja työnäyn vahvistaminen
  2. Syventävä pienryhmätyöskentely työaloittain sekä yli tiimirajojen
  3. Paikallisen Jäsen 360° -tiedon tarkastelu suhteessa nyt toteutuviin työmuotoihin
  4. Muutoksen johtaminen
  5. Viestinnän tehostaminen

Jäsenyystiimin osallistujien vastuulla on ottaa koko työyhteisö mukaan arkityötä koskevaan pohdintaan. Prosessin aikana myös kaikki seurakunnan työntekijät pääsevät osallistumaan yhteiseen keskusteluun pienryhmissä. Työskentelyn aikana ideoidaan, kehitetään uutta, parannetaan vanhaa sekä pohditaan, mistä toiminnoista olisi mahdollista luopua jäsentiedon ja sen ymmärryksen perusteella.

Menevätkö resurssit oikeaan paikkaan?

Seurakuntatyötä tehdään kovassa paineessa ja välillä kovassa kiireessä. Mutta tietääkö kukaan, mihin seurakunnan resurssit todella kohdistuvat? Ei budjettikaavioiden vaan ihmisten kohtaamisen tasolla.

Ristikko on seurakunta-ammattilaisille kehitetty työkalu, joka havainnollistaa, kenelle tapahtumat ja toimintamuodot on kohdistettu. Ensimmäistä kertaa voit nähdä graafisessa esityksessä, mihin resurssit todella kuluvat.

“Ristikko hahmottaa seurakunta-ammattilaiselle, mille segmenteille toiminta on keskittynyt”

Ristikko auttaa hahmottamaan, keskitetäänkö toimintaa joillekin ryhmille niin paljon, että toiset ryhmät puolestaan jäävät katveeseen.

Ristikko on mainio työkalu parantaa suunnittelun laatua.

“Kehitetty yhteistyössä Vantaankosken seurakunnan kanssa”

Olemme yhdistäneet seurakunta-ammattilaisten vaatimukset parhaaseen tietoon suomalaisten elämäntavasta. Lopputuloksena on suunnittelun ja johtamisen uusi työkalu.

Haluan lisätietoja Ristikko-työkalusta »

Miksi hyvät ideat eivät tunnu leviävän? Koska samanlaista työtä tehdään pienissä ryhmissä eri puolilla.
Ja nämä ryhmät eivät kohtaa toisiaan.

Jäsen 360° -yhdistää.

Jakamisen alusta on sähköinen työpöytäsi, johon luodaan Jäsen 360° -työkalun käyttäjien kokemuksia, oivalluksia – ja yritys-erehdys-menetelmän helmiä. Pääset kysymään muilta, ideoimaan yhdessä, kertomaan omasta työstäsi ja pyytämään siihen kommenttejasi. Uusia sovelluksia syntyy, kun tuomme ajatukset yhteen

“Kokoamme parhaat käytännöt eri seurakunnista yhteiseen käyttöön”

Voit luoda jakamisen alustalla oman työyhteisösi keskustelualueen, jossa jäsennäkymää analysoidaan: mitä jäsentieto meille merkitsee? Voit laajentaa keskustelualueen vaikkapa seurakuntayhtymän sisällä: miten “irralliset suoriutujat” -segmentti otetaan naapuriseurakunnassa huomioon? Voit käyttää keskustelualuetta ideapankkina: mitä löytöjä olemme tehneet ja miten niitä hyödyntäneet?

Seurakuntaelämän kehittämisessä on erityisen tarpeellista luoda tarkka kuvaa niistä ihmisistä, jotka eivät seurakunnan päivittäisessä arjessa juurikaan ole mukana. Tehdään se yhdessä.