Ihminen360° tarjoaa ainutlaatuista kohderyhmätietämystä ja ihmisymmärrystä. Olemme segmentoineet kaikki aikuisikäiset suomalaiset arvojen, elämäntapojen ja esimerkiksi median käytön osalta. Ihminen360° tavoittaa oikeat kohdeyleisöt palveluillesi.

 

Profiloimme asiakkaasi

Kiinnitämme segmenttitiedot myös asiakasrekisteriisi. Saat tietoa asiakkaittesi elämäntavoista täysin uudella tavalla. Tunnistat heidän asenteensa ruokaan, terveyteen, arvoihin, median käyttöön, matkustamiseen tai vaikkapa autoiluun!

Kohdeyleisöt, segmentit ja ymmärrys niistä ovat kuitenkin hyödyttömiä, ellet voi käyttää tietoa järkevällä tavalla. Tämän takia Ihminen360° pitää sisällään myös perehdytyksen, koulutuksen ja strategisen konsultoinnin esimerkiksi palvelukehitykseen ja markkinoinnin suunnitteluun. Insight360 oy:n konsultit ovat käytettävissäsi.

Tarjoamme oikeat kontaktit

Älykkäästi luotu yleisö voidaan tavoittaa useissa kanavissa. Haluaisitko kontaktoida osoitteellisella kirjeellä, osoitteettomalla jakelulla, puhelimitse, sähköpostitse vai kohdennetulla verkkomarkkinoinnilla? Luomme tarkkoja kohdeyleisöjä.
Ihminen360° sopii kaikille organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat arvokkaita kohtaamisia – oikeita ihmisiä, jotka tavoitetaan oikealla viestillä. Viestillä, joka koskettaa ja puhuttelee.

Ihminen360° lupaa tuloksia.

Ihminen360° segmentoinnit ovat syntyneet huolellisesti suunnitelluissa ja toteutetuissa prosesseissa. Eri toimialoille kohdistetut segmenttivalikoimat on kehitetty aidon ihmisymmärryksen ja tutkimusprosessin pohjalta. Tutkimusinformaatio on saatavilla käsikirjoissa sekä sähköisessä käyttöliittymässä. Sen karttanäkymässä pääset tarkastelemaan segmenttien maantieteellistä jakaumaa ja tutkimaan kohderyhmien erityisiä piirteitä. Poimit kampanjasi yleisön yhdellä työkalulla.

Segmentoinnit perustuvat aina laaja-aineistoisiin kyselytutkimuksiin ja analyysivaiheessa käytettyihin tuhansiin muuttujiin. Ne on kehitetty paljastamaan arvot, asenteet ja elämäntavat, jotka ohjaavat käyttäytymistä. Vaaditaan sekä ymmärrystä toimialasta että kykyä hahmottaa arvot ja asenteet.
Konteksti + ymmärrys = älykkyys.

Voit hyödyntää toteuttamiamme, valmiita segmentointeja tarpeittesi ja kiinnostuksesi mukaisesti. Valmiita segmentointejamme voidaan myös rikastaa erilliskysymyksilläsi.
Tai entä jos toteuttaisimme teille oman paketin?

Insight360 oy kykenee tekemään räätälöityjä segmentointeja, jotka vastaavat juuri sinun toimialasi ja yrityksesi tarpeita.

 • Demografiset tiedot
 • Sosio-ekonomiset tiedot
 • Käyttäytymistä ohjaavat asenteet
 • Kulutusasenteet
 • Eettisyys, ideologia
 • Suhde brändeihin
 • Harrastukset
 • Minä yksilönä
 • Edelläkävijyys
 • Media-asenteet
 • Median käyttö: sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio, internet, sosiaalinen media
 • Demografiset tiedot
 • Sosio-ekonomiset tiedot
 • Käyttäytymistä ohjaavat asenteet
 • Kulutusasenteet
 • Eettisyys, ideologia
 • Suhde brändeihin
 • Harrastukset
 • Minä yksilönä
 • Edelläkävijyys
 • Media-asenteet
 • Median käyttö: sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio, internet, sosiaalinen media

Kuluttaja ei ole yksiulotteinen karikatyyri. Kuluttaja ei ole vain ostoprosessi. Kuluttaja on persoona – kokonainen nippu tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen. Me paljastamme vaikuttimet taustalla ja sinä löydät potentiaaliset yleisösi.

Verkkoanalytiikka kertoo paljon kävijöiden liikkeistä verkkopalveluissasi.
Me kerromme sinulle, keitä he ovat!
Mihin segmentteihin kuuluvat etusivulla kävijät ja alasivujen vierailijat?
Millaiset elämäntyylit tuottavat parhaat konversioasteet verkkokaupassasi?

Verkkoliikenteen seuranta ja profilointi voidaan tilata erillisenä palveluna.

Seuraava askel: voit kohdentaa verkkokampanjasi suoraan parhaisiin segmentteihin. Ihminen360°-segmentit löytyvät ohjelmallisen ostamisen työkaluista AdFormista.

Pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa parhaan hyödyn segmentointien hyödyntämisessä. Meille Insight360:ssä jatkuva optimointi on tapa rakentaa menestystä.
Ihminen360°-palvelujen hyödyntämisen peruspilarit ovat konsultointi ja koulutus. Ne ovat tarjolla sekä johdolle että henkilöstölle päivittäisessä työssään. Päämääränä on aito tiedolla johtaminen.

Lopputuloksena on käyttökelpoinen, harkittu strategia ja kohdennettu viestintä. Työ nojaa perusteltuun tietoon, ei oletuksiin.