Ihminen360° tarjoaa ainutlaatuista kohderyhmien tuntemusta ja todellista ihmisymmärrystä. Segmentointimme luokittelevat yli 18-vuotiaat suomalaiset arvojen, elämäntapojen ja esimerkiksi mediakäytön pohjalta. Ihminen360° löytää palveluillesi oikeat kohderyhmät.

Profiloimme asiakkaasi

Kiinnitämme segmenttitiedon myös asiakasrekisteriisi. Pääset tutustumaan asiakkaittesi elämäntapaan aivan uudella tavalla. Tunnistat heidän suhteensa ruokaan, terveyteen, arvoihin, mediakäyttöön, liikuntaan, matkustamiseen!
Mutta kohderyhmät, segmentit ja niiden ymmärtäminen ovat turhia, jos tietoa ei osaa käyttää järkevällä tavalla. Siksi Ihminen360° sisältää myös koulutuksen, valmennuksen ja strategian esimerkiksi palvelumuotoiluun ja markkinoinnin suunnitteluun. Insight360 oy:n asiantuntijat palvelevat sinua.

Tarjoamme oikeat kontaktit

Kun tarvitset enemmän kontakteja kuin omista rekistereistäsi löytyy, luomme halutunlaiset yleisöt. Poiminnassa hyödynnetään 360°-segmenttitietoa, demografioita, ikäluokkia ja paikkatietoa
tarvettasi vastaavasti.
Muodostamme tarkat yleisöt kaikista suomalaisista markkinointikelpoisista aikuisista. Älykkäästi muodostettu yleisö tavoitetaan monikanavaisesti. Haluatko kontaktoida osoitteellisella kirjeellä, osoitteettomalla esitteellä, puhelinkontaktina, uutiskirjeellä sähköpostitse vai
kohdennetulla verkkomainonnalla?
Ihminen360° sopii jokaiselle yhteisölle ja yritykselle, joka haluaa saada arvokkaita kohtaamisia – tavoittaa oikeita ihmisiä, joita viesti puhuttelee ja koskettaa.

Ihminen360° lupaa tuloksia.

Ihminen360°-segmentoinnit syntyvät huolellisessa, suunnitellussa prosessissa. Segmentointivalikoimat rakennetaan kullekin toimialalle aidosta ihmisymmärryksestä ja tutkimustiedosta.
Tieto aukeaa käsikirjoista ja palveluun kuuluvasta käyttöliittymästä. Karttanäkymästä näet segmenttien maantieteellisen jakauman ja löydät kohderyhmän erityispiirteet.
Poimi kampanjasi yleisö yhdellä työkalulla.

Segmentoinnit pohjautuvat aina laajan otannan kyselytutkimuksiin ja analyysivaiheessa tuhansiin muuttujiin. Ne on rakennettu paljastamaan käyttäytymistä ohjaavat arvot, asenteet ja elämäntavat. Tarvitaan sekä toimialatuntemusta että kykyä hahmottaa arvot ja asenteet.
Konteksti + ymmärrys = äly.

Voit hyödyntää toteuttamiamme valmiita segmentointeja tarpeesi ja
kiinnostuksesi mukaan. Valmiita segmentointeja voidaan rikastaa vastauksilla sinun täsmäkysymyksiisi.

Vai toteuttaisimmeko täydellisen paketin sinulle?
Insight360 oy synnyttää toimialasi ja yrityksesi kysymyksiin vastaavan
räätälöidyn segmentoinnin.

 • Demografiatiedot
 • Sosioekonomiset tiedot
 • Käyttäytymisasenteet
 • Kulutusasenteet
 • Eettisyys, ideologisuus
 • Suhde brändeihin
 • Harrastukset
 • Minä persoonana
 • Edelläkävijyys
 • Media-asenteet
 • Mediakäyttö: sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, tv, internet, sosiaalinen media
 • Demografiatiedot
 • Sosioekonomiset tiedot
 • Käyttäytymisasenteet
 • Kulutusasenteet
 • Eettisyys, ideologisuus
 • Suhde brändeihin
 • Harrastukset
 • Minä persoonana
 • Edelläkävijyys
 • Media-asenteet
 • Mediakäyttö: sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, tv, internet, sosiaalinen media

Kuluttaja ei ole yksiulotteinen karikatyyri. Hän ei ole ostotapahtuma. Hän on persoona – kokonainen nippu käyttäytymiseen
vaikuttavia asioita.
Tuomme taustatekijät näkyviin, ja sinä löydät
potentiaaliset yleisöt.

Verkkoanalytiikka kertoo paljon kävijöiden liikkeistä verkkopalveluissasi. Me kerromme, keitä he ovat!
Mihin segmenttiin kuuluvat käyvät pääsivullasi ja ketkä tietyllä alasivuillasi?
Millaisten elämäntapojen konversioaste on verkkokauppasi paras?
Verkkoliikenteen seurannan ja profiloinnin voit tilata myös omana palvelunaan.

Seuraava askel: voit kohdistaa verkkokampanjasi suoraan tälle segmentille. Ihminen360°-segmentit löytyvät ohjelmallisen ostamisen työkaluista AdFormista ja DoubleClickista.

Parhaan hyödyn segmenttitiedosta saa pitkäjänteisessä työskentelyssä.
Työtapamme Insight360 oy:ssä on jatkuva optimointi.
Ihminen360°-palvelun hyödyntämisen peruspilareita ovat konsultointi ja valmennus. Nämä ovat saatavilla sekä johdolle että käytännön työn tekijöille. Tavoitteena on aito tiedolla johtaminen.

Tuloksena on toimiva, harkittu strategia ja kohdistettua viestintää.
Työ perustuu hyvin suunnitellulle tiedolle, ei luulolle.